ForPetsAndPeople.com, gevestigd en kantoorhoudende te Leeuwarden aan de Marssumerstraat 15 8913AE , hierna te noemen "ForPetsAndPeople.com" hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van haar bezoekers. ForPetsAndPeople.com verwerkt uw persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaromtrent stelt. In deze Privacy Verklaring informeert ForPetsAndPEople.com u over de manier waarop ForPetsAndPeople.com uw persoonsgegevens verwerkt en hoe u deze kunt wijzigen of daartegen in verzet kunt. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op diensten en/of producten die door ForPetsAndPeople.com worden aangeboden op www.forpetsandpeople.com

keyboard_arrow_downArtikel 1 Uitleg persoonsgegevens en specifieke doelen voor de verwerking daarvan

1. Persoonlijk
ForPetsA ndPeople.com gebruikt gegevens om u een zo persoonlijk mogelijke winkelervaring te
bieden. ForPetsA ndPeople.com past wat u op www.forpetsandpeople.com ziet aan op uw
interesses. ForPetsA ndPeople.com gebruikt daarvoor bijvoorbeeld gegevens van eerdere
bestellingen, uw IP-adres en cookies. Over cookies kun u hier meer lezen.

2. Doel
ForPetsA ndPeople.com verzamelt en verwerkt dus uw persoonsgegevens. Door middel van het
bezoeken van www.forpetsandpeople.com, gaat u akkoord met deze Privacy Verklaring en geeft u
toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacy
Verklaring. ForPetsA ndPeople.com gebruikt uw gegevens voor verschillende doelen. Hierna kunt u
zien welke doelen dat zijn. W ij gebruiken daarbij van jou ontvangen gegevens, maar ook door
onszelf verzamelde gegevens. Bijvoorbeeld gegevens over uw bezoek aan onze website. Hieronder
volgt een overzicht van persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt door
ForPetsA ndPeople.com.

3. Bestelling
Voor uw bestelling heeft ForPetsA ndPeople.com uw naam, e-mailadres, adres(sen), betaalgegevens
en soms ook uw telefoonnummer nodig. Daarmee kunnen we uw bestelling bezorgen en uw op de
hoogte houden over uw bestelling. ForPetsA ndPeople.com verstrekt deze gegevens ook aan
anderen als dat nodig is voor een bestelling, bijvoorbeeld aan bezorgdiensten en ons
distributiecentrum.
A ls u op www.forpetsandpeople.com bij een externe verkoper bestelt, geeft
ForPetsA ndPeople.com uw gegevens aan deze verkoper. We eisen van onze externe verkopers dat
ze net zo zorgvuldig met uw gegevens omgaan als ForPetsA ndPeople.com dat doet.

4. Uw account
In uw account op www.forpetsandpeople.com slaat ForPetsA ndPeople.com onder andere de
volgende informatie op: uw naam, adres(sen), telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en
betaalgegevens, gegevens over uw eerdere bestellingen & reviews die u hebt geplaatst.

5. Klantenservice
U kunt e-mailen & chatten met onze klantenservice. Om u snel te kunnen helpen bij vragen, maken we gebruik van uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 en maken we aantekeningen die we bewaren. ForPetsAndPeople.com registreert gegevens over het telefoongesprek en bewaart chats voor analyses en verbetering van onze diensten. 

6. Nieuwsbrieven
u kunt zich aanmelden voor onze verschillende nieuwsbrieven. ForPetsA ndPeople.com heeft
algemene en persoonlijke nieuwsbrieven. De persoonlijke nieuwsbrieven stelt
ForPetsA ndPeople.com samen op basis van uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 en met
name eerdere bestellingen. Dat maakt de nieuwsbrief voor u interessanter. Indien u geen
nieuwsbrieven van ForPetsA ndPeople.com meer wilt ontvangen, kunt u zich afmelden via
info@forpetsandpeople.com.

7. Klantbeoordeling
Bij het schrijven van een klantbeoordeling, kunt u kiezen of uw persoonlijke gegevens zichtbaar zijn voor andere bezoekers en of ForPetsA ndPeople.com over uw klantbeoordeling contact met u op mag nemen. In voorkomend geval houdt ForPetsA ndPeople.com bij houden bij wie welke review schrijft en uw reviews staan ook in uw account.

8. Prijsvragen
Als u meedoet aan een actie of prijsvraag, vraagt ForPetsAndPeople.com om uw naam, adres en e-mailadres om de actie te kunnen uitvoeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken en de respons op reclameacties te meten.

9. Persoonlijk winkelen
Op basis van uw eerdere bezoeken aan www.forpetsandpeople.com houdt ForPetsAndPeople.com
uw winkelgedrag en persoonlijke voorkeuren bij en kan ForPetsAndPeople.com haar aanbod aan u
daarop aanpassen. ForPetsAndPeople.com gebruikt daarvoor cookies, uw IP-adres en informatie
over eerdere aankopen. Lees op https://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/cookies
meer over cookies en hoe u ze uit kunt zetten.

10. Verbetering van diensten ForPetsA ndPeople.com
ForPetsAndPeople.com kan uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 gebruiken om u te vragen mee te doen aan een vrijblijvend klant- of marktonderzoek. A ls derden dat onderzoek voor
ForPetsA ndPeople.com uitvoeren, geeft ForPetsA ndPeople.com uw e-mailadres aan die derde om
dat onderzoek uit te voeren.

11. Fraude, inbreuk of andere ontoelaatbare gedragingen klanten
ForPetsA ndPeople.com gebruikt uw gegevens om fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan. Zonodig overhandigt ForPetsA ndPeople.com uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 aan de overheid. Ook kan ForPetsA ndPeople.com uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 verstrekken aan politie, justitie en andere opsporingsdiensten en andere derden om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of aan een rechterlijk vonnis, of ter voorkoming van, het opsporen of
vervolgen van strafbare feiten of onrechtmatige gedragingen.

12. Achteraf betalen
Als u artikelen koopt en niet meteen betaalt, kan ForPetsA ndPeople.com uw kredietwaardigheid
toetsen. ForPetsA ndPeople.com kan daarbij gebruikmaken van externe bureaus/derden. Voor dat
onderzoek kan ForPetsA ndPeople.com uw gegevens aan anderen verstrekken, die deze gegevens
alleen voor dat doel mogen gebruiken.

13. Zakelijke klanten
Gegevens van zakelijke klanten, partners of (hun) contactpersonen worden op dezelfde wijze
gebruikt en verwerkt als die van particuliere klanten. Zijn het gegevens van personen, dan behandelt ForPetsAndPeople.com deze gegevens net zoals die van andere klanten van
ForPetsAndPeople.com.

14. Social media
Op sommige plekken op www.forpetsandpeople.com, kunt u met uw social media-account
inloggen. Uw winkelgedrag kan dan zichtbaar worden op uw social media-account.
ForPetsA ndPeople.com krijgt geen toegang tot uw social media-account.

15. Andere doeleinden
Tot slot kan ForPetsA ndPeople.com uw gegevens gebruiken voor andere doeleinden, zoals
specifiek omschreven bij het verzamelen van uw gegevens.

keyboard_arrow_downArtikel 2 Doorgifte aan derden

1. ForPetsA ndPeople.com geeft uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij:
a) De doorgifte geschiedt aan een door ForPetsA ndPeople.com voor de in deze Privacy Verklaring
opgesomde doeleinden ingeschakelde derden, met welke derden ForPetsA ndPeople.com een
overeenkomst heeft gesloten waarin is bepaald hoe deze Samenwerkingspartner op een
verantwoorde wijze omgaat met uw persoonsgegevens;
b) ForPetsA ndPeople.com op grond van een wettelijke plicht gehouden is persoonsgegevens door
te geven aan bevoegde instanties.

keyboard_arrow_downArtikel 3 Beveiliging van gegevens

1. ForPetsA ndPeople.com maakt - voor zover dat van haar verlangd mag worden - gebruik van
passende technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen
dat onbevoegden geen toegang krijgen tot uw gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik
of de wijziging te voorkomen van de informatie die ForPetsA ndPeople.com ontvangt.

keyboard_arrow_downArtikel 4 Beschikbaarheid en wijziging van uw gegevens

1. U kunt op elk moment inzage vragen in uw persoonsgegevens die we verwerken. Ook kunt u een
verzoek doen om uw gegevens laten wijzigen of verwijderen. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar
info@forpetsandpeople.com of gebruik maken van de de-autorisatie mogelijkheid in uw account.
A ls u ervoor kiest om uw persoonsgegevens te verwijderen, kunt u geen gebruik meer maken van
de website, omdat de verwerking van uw persoonsgegevens essentieel is voor de werking van het
website.

keyboard_arrow_downArtikel 5 Cookies

1. Het is mogelijk dat ForPetsA ndPeople.com tijdens een lopende sessie gebruik maakt van first
party session cookies. Deze cookies zijn in beginsel functioneel van aard. Om alle cookies te
weigeren of om te worden geïnformeerd iedere keer dat uw computer een cookie ontvangt kunnen
bij de “help”-functie op de werkbalk van de browser van uw computer de instellingen van uw
computer worden gewijzigd. Sommige functies op www.forpetsandpeople.com werken mogelijk
niet meer indien uw computer geen cookies kan ontvangen.

keyboard_arrow_downArtikel 6 Aansprakelijkheid ForPetsAndPeople.com

1. ForPetsA ndPeople.com heeft geen zeggenschap over het eventuele gebruik door derden van uw
persoonsgegevens. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die
ForPetsA ndPeople.com verwerkt ten behoeve van www.forpetsandpeople.com.
ForPetsA ndPeople.com accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de
werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

keyboard_arrow_downArtikel 7 Bewaartermijn

1. ForPetsA ndPeople.com bewaart persoonsgegevens gedurende een periode van 12 maanden na
uw laatste bezoek aan www.forpetsandpeople.com, tenzij ForPetsA ndPeople.com op grond van
een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

keyboard_arrow_downArtikel 8 Wijziging Privacy Verklaring

1. ForPetsA ndPeople.com behoudt zich het recht voor om deze Privacy Verklaring aan te passen.
Elke aanpassing zal via www.forpetsandpeople.com bekend gemaakt worden. Door na wijzigingen
gebruik te maken van www.forpetsandpeople.com gaat u akkoord met een eventueel gewijzigde
Privacy Verklaring. Hou voor alle wijzigingen regelmatig deze pagina en www.forpetsandpeople.com
in de gaten. De huidige Privacy Verklaring is bijgewerkt op 21-01-2019.

keyboard_arrow_downSection

Empty section. Edit page to add content here.